ÇALIŞTIĞIMIZ ÜLKELER

  • TÜRKMENİSTAN

  • ÖZBEKİSTAN

  • TACİKİSTAN

  • KIRGIZİSTAN

  • KAZAKİSTAN

  • RUSYA

  • UKRAYNA

Ağırlıklı olarak parsiyel (LTL) ve komple (FTL) çalıştığımız ülkelerdir.

Her hafta devamlı Türkmenistan, Özbekistan’a parsiyel (LTL) çıkışları mevcut.